Nguồn máy tính Huntkey 375W

Model: Huntkey 375W CP375HP

Chuẩn nguồn: ATX

Tiêu chuẩn chất lượng: Passive - PFC

Mầu: Xám nhạt